İletişim

info@falcieva.comFalcı Eva Web Sitesi ve Uygulaması Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

İş bu Kullanım Şartları, Falcı Eva internet sitesi ve uygulaması ile (bundan böyle Falcı Eva olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım şartlarını içermektedir.

KULLANICIlar, Falcı Eva 'de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi bir şekilde site veya uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Şartları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Bu KULLANICIlar Falcı Eva tarafından iş bu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Sistemde her bir KULLANICInın TEK bir hesabı olmak zorundadır. Birden fazla hesap kullanımı tespit edildiğinde Falcı Eva, hizmet vermeyi durdurma veya verilen hizmet kapsamında yaptırım uygulama hakkına sahiptir.

Eva ile özel yorumlar, 24 saat içinde KULLANICIya hazırlanarak gönderilmektedir.

Sistemde yer alan reklam alanlarında veya Falcı Eva internet sitesi adresinde gösterilen reklamların içeriğinden reklam veren firma veya şahıs sorumludur. Reklamlarda yanlış bilgi verilmesi veya reklamı yapılan sitenin içeriğinden veya başka bir sebepten kullanıcıların zarar görmesi durumunda bundan Falcı Eva sorumlu tutulamaz. Reklamın ve reklam verilen sitenin içeriğinden reklam veren firma veya şahıs sorumludur.

Falcı Eva sitesi ve uygulaması içeriğinde bulunan fal yorumları ve bu yorumlar ile ilgili KULLANICI tarafından sorulan sorulara verilen cevaplar tamamen hayal gücü ile eğlence amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez ve doğruluk içermemektedir. Falcı Eva’de yapılan yorumlar geleneksel fal dilinin sohbet ve eğlence amaçlı sunulmuş bir şeklidir. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

13 yaşından küçüklerin Falcı Eva sitesi ve uygulamasını kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri ve uygulamaları kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.

Falcı Eva sitesi ve uygulamasında bulunan tüm içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Falcı Eva’ye aittir. Bu sitenin ve uygulamanın yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

Falcı Eva sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

Falcı Eva’de KULLANICI olmak için uygulamanın indirilmesi ve kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. KULLANICIlar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder.

Falcı Eva tüm KULLANICIların kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İsim, Soyad, e-mail, cinsiyet, doğum tarihi bilgileri sadece Falcı Eva uygulamasının sağladığı hizmetler için kullanılır. Bu hizmetler dışında hiçbir amaçla kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Falcı Eva, veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. KULLANICIların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple Falcı Eva’ye rücu kesinlikle mümkün değildir. Falcı Eva ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Falcı Eva girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

KULLANICI site veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

KULLANICIFalcı Eva sitesinde ve uygulamasında yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan tüm hükümlerden ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

Falcı Eva üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen KULLANICIlara aittir. Falcı Eva tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.

Falcı Eva, site dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICIların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. Falcı Eva hiçbir sebep beyan etmeden KULLANICIların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.

Falcı Eva, uygulama ya da site içinde KULLANICI hesaplarını sebep belirtmeden silme, erişimi engelleme ve kapatma hakkına sahiptir. Erişimleri engellenen KULLANICIlara yeniden erişim açma hakkını saklı tutar.

KULLANICIlar Falcı Eva sitesinde ve uygulamasında, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer KULLANICIlardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez.

KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

KULLANICI verilerinin Falcı Eva’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICInın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan Falcı Eva sorumlu değildir.

Falcı Eva, hiçbir KULLANICInın davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICIlar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

Falcı Eva sitesi ve uygulamasında fallara yapılan yorumlardan yorumu yapanlar sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır.

Falcı Eva sitesi ve uygulamasında, interaktif ve yoruma açık bölümlere yapılan yorumlardan, yorumu yapan KULLANICI sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. Falcı Evanin; bu yorumların silme, kaldırılma ve gerektiğinde kanun birimlerine bildirme hakkı mevcuttur.

Falcı Eva hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIlara yorum talep etmek için kullandıkları yorum kredilerini veya yorum ücretini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

Falcı Eva, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir.

Falcı EvaKULLANICIların gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgisi ile yine anonim hale getirerek cihaz, yer ve şebeke kullanım verileri gibi bilgilerinizi toplayabilir. Falcı Eva, bu anonim bilgileri istatistiki ve performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda, Falcı Eva ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları ile mobil operatörlerin veri hizmetlerinin pazarlanmasında kullanabilir ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli sure boyunca saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Bu bilgilerinizi kullanımımız, bu sözleşmenin Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. Lütfen Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.

Falcı Eva hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Falcı Eva’nin iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICIların üyelik bilgileri Falcı Eva tarafından saklanacaktır.

Falcı Eva, Kullanım Şartları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

 

Çalışma Şekli

1. Falcı Eva, gerçek insanlar tarafından özenle hazırlanan ve seslendirilen fal yorumlarını, bir yapay zeka algoritması ile birleştirerek özel bir yöntemle hizmet verir. Fincan resimlerinin analizinin ardından, belli karakter özelliklerine sahip fincanlara; yaş, cinsiyet ve ilişki durumu bilgileri dahilinde sistem tarafından bir yorum seçilir ve KULLANICIya gönderilir. Bahsi geçen yapay zeka, gerçek insanlardan oluşan bir editör kadrosu gözetiminde işini yapar ve hala geliştirilmekte olan bir teknolojidir.

2. Yorumlar rastgele değil, özenli bir fincan analizinin ardından sistemin KULLANICIya en uygun olarak belirlediği yorum seçilerek gönderilir. Bu seçim, uzmanlarca üzerinde uzun süre çalışılmış özel bir yöntemle, telvedeki şekil dizilimi ve KULLANICI'nın kendi isteği ile sağladığı bilgiler kullanılarak gerçekleşir. 

3. Bazı durumlarda, Falcı Eva, yapay zekanın hatalarından dolayı veya çoklu hesap kullanımına bağlı olarak KULLANICIlara bilinçli bir şekilde geçmişte gönderilmiş fal yorumlarını yeniden gönderebilir. KULLANICIlar, nadiren de olsa aynı yorumları görebilirler. Bu tür durumlarda, KULLANICI uygulamayı KULLANMAMA hakkına sahip olduğu gibi; Falcı Eva, nezaket,saygı ve etik kurallar çerçevesi dışında kalan, tehdit, yersiz itham, hakaret, aşağılama, karalama kampanyası gibi KULLANICI davranışları karşısında haklarını saklı tutar. 

4. KULLANICInın herhangi bir Falcı Eva hizmetlerinden memnun kalmaması durumunda, KULLANICI uygulamayı KULLANMAMA hakkına sahip olduğu gibi; Falcı Eva, nezaket,saygı ve etik kurallar çerçevesi dışında kalan, tehdit, yersiz itham, hakaret, aşağılama, karalama kampanyası gibi KULLANICI davranışları karşısında haklarını saklı tutar. 

5. Uygulamada birden fazla hesap kullanımı yasaktır. Bunun tespiti bir yapay zeka kontrolü ile yapılmaktadır. Sistemin tespit ettiği çoklu hesaplara yeni fal kesinlikle gönderilmeyecektir. Bu tür durumlarda tespit edilen çoklu hesap kullanımına; olası yapay zeka hataları için info@falcieva.com'a KULLANICI, mail yoluyla ulaşarak durumu bildirerek itiraz edebilir.

6. İşbu metin ile KULLANICI, Falcı Eva uygulama ve sitesinin önceden bildirilen çalışma şeklini kabul etmiş sayılır. 

 

"Bize Yazın"/"Şikayet ve Önerileriniz" Bölümü Kullanım Şartları

1. İlgili bölüm, KULLANICI'nın Falcı Eva'de karşılaşılan problemler için yardım alabilmesi, Falcı Eva için öneri ve fikirlerin iletilebileceği bir bölüm olarak tasarlanmıştır ve KULLANICI tarafından amacı dışında kullanılamaz. 

2. Bu bölüme gönderilen her yazılı ifade, IP adresleri ile birlikte tarafımızda kayıt altında tutulmaktadır.

3. Bu bölüm, KULLANICI tarafından nezaket ve saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.

4. Falcı Eva, bu bölüme gönderilen, nezaket, saygı ve etik kurallar çerçevesi dışında kalan her türlü nefret söylemi, tehdit, yersiz itham, hakaret, aşağılama, karalama kampanyası gibi KULLANICI davranışları karşısında haklarını saklı tutar. 

5. Falcı Eva'nin bu bölüme gelen her mesaja cevap verme zorunluluğu yoktur.

6. Falcı Eva yöneticileri, bu bölüme gelen yazılı gönderilerin yukarıdaki kurallara uymadığına karar verip, gönderen KULLANICI için yaptırım uygulama hakkına sahiptirler.

7. İşbu metin ile KULLANICI,  "Bize Yazın"/"Şikayet ve Önerileriniz" Bölümü Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, KULLANICIların hangi bilgilerinin nasıl toplandığını, ne için kullanılacağını ve KULLANICIların hangi seçeneklere sahip olduklarını açıklamaktadır.

Toplanan bilgiler:

Mobil cihazınıza Falcı Eva uygulamasını yüklediğinizde, aşağıda listelenen bilgileri topluyoruz:

Cihaz bilgisi (model ve cihaz numarası), operator bilgisi, ağ bilgisi (Wi-fi ve mobil), ağ kalitesi ile ilgili çeşitli performans parametreleri (ör. Sinyal seviyesi, link hızı), cihaz tüm uygulama kullanım bilgisi.

Bu bilgiler kişisel bilgi değildir ve asla kişiselleştirilemez.

Falcı Eva uygulamasını kullanırken girmiş olduğunuz ad, doğum tarihi, cinsiyet, ilişki durumu gibi kişisel bilgiler ayrıca kayıt altına alınmaktadır.

Toplanan bilgiyi nasıl kullanıyoruz

Bu toplanan bilgilerden kümelenmiş anonim bilgi yaratarak, belli zaman, veri kullanımı ile ilgili cihaz etkinliklerinde ve belli ağ durumlarında, internet bağlantısı deneyimi ve ağ kalitesini anlamak ve bu bilgilere göre de mobil operatörlerin veri hizmetlerini ve kullanım koşullarında açıklanan uygulama hizmetlerini pazarlamak maksadıyla kullanıyoruz.

Falcı Eva uygulamasını kullanırken girmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi Falcı Eva uygulamasının sunduğu hizmetlerin hazırlanmasında kullanmaktayız.

Kümelenmiş bilgiyi nasıl kullanıyoruz

Anonim, istatistiksel veya kümelenmiş bilgileri sizin internet bağlantı deneyiminizi yükseltmek adına, ticari, istatistiksel amaçlar için ve yeni servisler ve özellikleri yaratmak ile servisin kalitesini artırmak için kullanabiliriz. Bu anonim, istatistiksel veya kümelenmiş bilgiler, kullanıcıları olan iş ortakları veya 3. partilerle birlikte kullanılabilir. Bu bilgiler KULLANICIların kişisel bilgilerini kesinlikle içermez.

Falcı Eva KULLANICIlarına ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu esaslarına göre, KULLANICIlar kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verdiği takdirde, Falcı Eva Uygulaması Kullanım Koşullarında belirtilen amaçlar için gerekli kapsam ve sürede işlenebilir ve saklanabilir.Opting Out

Kişisel verilerinizi paylaşmaktan ne zaman isterseniz vazgeçebilirsiniz. Vazgeçtiğiniz takdirde, info@falcieva.com iletişim adresine e-mail gönderip talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. Bu durumda Falcı Eva uygulamasının sağladığı hizmetler için gerekli olan bilgiler (İsim, Soyad, e-mail, cinsiyet, doğum tarihi), uygulama hesabınız ile birlikte tamamen sistemimizden silinecektir.

Kişisel bilgiye kimler erişebilecek

Kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgi herhangi bir şirkete, organizasyona, şirket dışındaki bireylere satılmayacak, kiralanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere Falcı Eva ve sadece yukarıda bahsedilen hizmetleri sizlere ulaştırmak amacıyla Falcı Eva’nin iş ortakları erişebilecektir.

Verinin Muhafaza Edilmesi

Cihazınızdan alınan bilgiler anonim hale getirilmiş şekilde güvenli bulut sunucularında tutulmaktadır. Bu bilgiler yasama ve yürütme organları ve mercilerinin talepleri veya mahkeme/savcılık kararlarına istinaden, yasalara uygun olarak gözden geçirilebilecek, saklanacak ve yetkili mercilere açıklanabilecektir.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik politikası değişebilmektedir. Tüm değişiklikler bu gizlilik politikası sayfasında güncellenecektir ve sayfasının üstünde değişiklik yapılan tarih yer alacaktır. O yüzden bu sayfanın güncel olduğundan emin olabilirsiniz.
Advertising Mobile Identifiers

These mobile identifiers are used to limit the number of times you see an advertisement, or to customize advertising across our Services and make it more relevant to you and to allow us to measure the effectiveness of advertising campaigns and track whether ads have been properly displayed. You have the option to change your choices relating to mobile identifiers utilized to deliver behaviorally targeted advertising at the following tools   Ad Choices (truste.com) or  Your Online Choices .Reklam Çerezleri

Bu çerezler ziyaretçilerin bir reklamı görme sayısını sınırlamak ya da reklamları özelleştirmek ve ziyaretçiler için daha ilgili hale getirmek için kullanılır. Ayrıca reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmemize ve reklamların düzgün bir şekilde görüntülenip görüntülenmediğini belirlememize de olanak sağlar. Davranışsal olarak hedeflenmiş reklamlar göstermek için kullanılan çerezlerle ilgili tercihlerinizi şu sayfalardan değiştirebilirsiniz: Digital Advertising Alliance ya da Your Online Choices

 

İletişim

Gizlilik Politikası ile ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı iletmek için: info@falcieva.com

Son güncelleme tarihi: 4 Ağustos 2023